Uw medische dossier (medisch paspoort)

 

Het is mogelijk een overzicht te ontvangen van uw medische dossier (= A4 formaat)

Op zo’n overzicht staan alle relevante gegevens die nodig zijn voor een arts, zoals:  

  • uw medische voorgeschiedenis
  • evt. allergieën of overgevoeligheden
  • maar ook uw medicatie of reanimatieafspraken.

Handig voor op reis, een spoedgeval of een bezoek aan een huisartsenpost.

 

Let op: dossiers opvragen tot 12 jaar : toestemming van beide ouders nodig

Let op: dossiers opvragen 12 – 16 jaar: toestemming kind en beide ouders nodig.

Let op: dossiers opvragen 16 jaar en ouder : kind is alleen verantwoordelijk, geen toestemming ouder(s) nodig.

 

In verband met de privacy worden aanvragen voor partners niet toegestaan.

 

Voor het ontvangen van uw medische dossier kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt dan ook direct aangeven of het dossier klopt of dat er wijzigingen nodig zijn.

 

Tip: handige SOS-(pols)bandjes om uw papieren dossier in mee te nemen.

Opmerking:

Inzage in uw dossier
U heeft als patiënt het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen. Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Dit geldt niet als de informatie in het dossier over andere personen gaat en/of de privacy van anderen schendt. De persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee ook buiten het inzagerecht van de patiënt.

 

Na overlijden
Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden familielid in te zien (u kunt alleen uw eigen dossier inzien). Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zitten en graag het een en ander willen uitzoeken. Dan kunt u contact opnemen met de huisarts. Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

 

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor is een richtlijn opgesteld (KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts).

 

Bij uitschrijving wordt uw medisch dossier electronisch of per aangetekende post overgedragen aan de nieuwe huisarts. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier.