Uitleg over een medische- of doktersverklaring

Als huisarts krijgen wij regelmatig het verzoek om een medische verklaring af te geven. 

Dit heeft vaak betrekking op ziekteverzuim tijdens school of werktijd, maar soms ook in

verband met het annuleren van een reisverzekering of verzekeringsclaim.    

 

Door het landelijke adviesorgaan van huisartsen (KNMG) is afgesproken een dergelijke

verklaring sinds een paar jaar NIET meer af te geven. De meeste instanties (zoals bedrijfsartsen,

advocaten en verzekeraars) zijn hiervan al op de hoogte. Wij merken dat onderwijsinstellingen

hier nog vaak om vragen.

 

Alhoewel misschien goed bedoeld, is dit niet meer gebruikelijk zo te doen. In bovengenoemde

of overige gevallen kunt u onderstaande brief bij ons opvragen met patiëntensticker.

 

Zijn er toch problemen, bespreek het dan met uw huisarts of doktersassistente.


Document: Medische verklaring

 

Meer informatie: www.knmg.nl