Hier vindt u antwoorden op veel gestelde vragen:

 

Wie is mijn dokter?
U bent ingeschreven bij huisartsenpraktijk Eikesingel. Uw huisarts is dhr. drs. René Scholten.

 

Tot hoe laat kan ik urine inleveren voor onderzoek? 
Dit kan bij voorkeur tot 10:00 uur ’s ochtends. Dit dient altijd een zogenaamde ‘gewassen plas’ van eerste ochtendurine te zijn. Voor meer informatie hoe dit te verzamelen of te bewaren
klik dan hier.

 

De doktersassistente stelt medische vragen bij het maken van een afspraak. Waarom is dat?
Dit is om de benodigde consulttijd voor u beter in te kunnen schatten en ons spreekuur voor te bereiden. Indien mogelijk zal zij u helpen door het geven van adviezen. U hoeft dan niet naar het spreekuur te komen. Als dit wel nodig is, vragen wij u rekening te houden met een maximale consulttijd van 20 minuten. Wilt u meer bespreken of loopt het gesprek uit, houd dan rekening met de wachttijd van anderen. U kunt altijd in overleg met de huisarts dan een nieuwe afspraak maken. Wij proberen iedereen op tijd te helpen en danken u voor uw begrip. 

 

Ik ben een afspraak vergeten / ik kwam niet opdagen. Waarom krijg ik een rekening?

Er zijn onvoorziene omstandigheden te bedenken, waardoor u niet kan of kon komen op het afgesproken tijdstip. In een dergelijk geval stellen wij een tijdige afmelding op prijs. Onze spreekuren worden druk bezocht. Hierbij vormen telefonische triage en onze dagagenda een belangrijk onderdeel om iedereen zoveel mogelijk op het juiste tijdstip te kunnen zien. Wij helpen bij verhindering graag een andere patiënt op de vrijgekomen tijd.

 

Sinds 2011 worden de kosten voor een gemist consult niet meer vergoed door uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar heeft besloten dat u als verzekerde voor deze kosten zelf verantwoordelijk bent. Reclamatie is niet meer mogelijk. Deze wijziging vormt een onderdeel van ons praktijkreglement.

 

De kosten zijn als volgt:

  • een 10 min. consult bij de huisarts of assistente        15 euro
  • een 20 min. consult bij de huisarts of assistente        25 euro
  • een 20 min. consult bij de POH                                     25 euro
  • een > 20 min. consult bij de POH                                  45 euro

U ontvangt de eerste keer slechts informatie over deze nieuwe wijziging met de titel “1e herinnering”. Na 2 keer een gemist consult ontvangt u een nota.
 

Ik ben verhinderd of wil mijn afspraak verzetten. Tot wanneer is dit mogelijk?

U kunt bij ons tot 1 uur voor tijd nog uw afspraak afzeggen of verzetten. Zonder geldige reden of bij frequent wegblijven brengen wij deze kosten bij u in rekening. Wij hopen hiermee de spreekuren voor iedereen efficiënter te benutten.
 

Ik zou graag thuiszorg of verpleegkundige hulp aan huis willen inschakelen (bv. voor wondverzorging, hulp bij wassen of aankleden, medicatie toedienen etc.) Hoe regel ik dat?

Iedereen kan en moet zelf contact opnemen met een van de verschillende thuiszorgorganisaties aanwezig in Drachten voor verpleegkundige- of huishoudelijke hulp.

Ik heb voor korte periode medische hulpmiddelen nodig (bv. krukken, sta-op-stoel of bedklossen etc.). Waar kan ik dit bestellen?

U kunt contact opnemen met:

Deze hulpmiddelen worden vaak in bruikleen aangeboden en de kosten zijn declareerbaar bij uw zorgverzekeraar afhankelijk van uw (aanvullende) verzekering.

 

Ik kom in aanmerking voor huishoudelijke hulp, een scootmobiel, rolstoel of woningaanpassingen. Waar kan ik hiervoor terecht?

U kunt dan contact opnemen met het WMO-loket via de gemeente Smallingerland: 0512 -58 12 34.

 

Waarom krijg ik van de apotheker andere medicijnen dan ik gewend ben?
Doordat de kosten van de gezondheidszorg elk jaar oplopen, dreigt de gezondheidszorg onbetaalbaar te worden. Eén van de overheidsmaatregelen om deze kosten te beperken, is het uitleveren van dezelfde medicatie, maar dan een voordeliger variant. Alleen op medische indicatie kunt u – in sommige gevallen – nog in aanmerking komen voor het originele medicament. U zult in dat geval rekening moeten houden met een eigen bijdrage. Vragen over medicatievergoedingen kunt u het beste bespreken met uw zorgverzekeraar.

 

Waar vind ik betrouwbare medische informatie over medische onderwerpen?

U kunt hiervoor de website: www.thuisarts.nl raadplegen. U vindt hier betrouwbare medische informatie over allerlei onderwerpen. De website is een initiatief van onze landelijke huisartsenvereniging NHG.

 

Hoe denken de huisartsen verbonden aan deze praktijk over euthanasie?
Euthanasie of hulp bij zelfdoding is nog steeds strafbaar (zie: artikel 293 en 294 Wetboek van Strafrecht) en vastgelegd in de wet Toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (12 april 2001). Deze wet heeft betrekking op actieve euthanasie. Uitsluitend een arts, die alle zorgvuldigheidseisen goed heeft nageleefd en de euthanasie of hulp bij zelfdoding heeft (aan)gemeld kan een beroep doen op bijzondere strafuitsluiting. Alle huisartsen verbonden aan deze praktijk kunnen zich vinden in deze regelgeving. Voor vragen rondom het levenseinde kunt u het beste een afspraak maken met één van de huisartsen.

 

Ik moet ‘nuchter’ bloed laten prikken. Wat houdt dit in?
Soms wordt u gevraagd “NUCHTER” bloed af te laten nemen. Dit betekent dat u op de avond voorafgaande aan het bloedprikken na 22:00 uur ’s avonds NIKS meer mag eten of drinken en de volgende ochtend het ontbijt overslaat. U mag wel thee zonder suiker en melk drinken of water om uw medicatie in te nemen. Uw medicatie kunt u gewoon innemen, tenzij de assistente, POH of huisarts anders vermeldt. Na de bloedafname kunt u weer eten en drinken. Op deze manier kan het cholesterol- en/of suikergehalte het beste onderzocht worden. Meer informatie over alle prikpunten in Drachten? 
klik dan hier

 

Ik wil telefonisch een verwijsbrief aanvragen, kan dat?

Ja, dat kan. In een aantal gevallen is dat heel goed mogelijk. Om u door te verwijzen naar de juiste instelling, hebben wij soms aanvullende informatie nodig. De doktersassistente zal u daarom vragen stellen en evt. overleggen met de huisarts. In sommige gevallen kan het zijn dat u toch nog wordt uitgenodigd op het spreekuur voor aanvullende vragen of lichamelijk onderzoek. In alle overige gevallen zullen wij uw verwijsbrief snel in orde maken.

 

Wanneer kan ik een visite of huisbezoek aanvragen?
Een bezoek van de huisarts bij u aan huis is mogelijk, maar niet vanzelfsprekend. Op de praktijk zijn de onderzoeks- of behandelmogelijkheden vele malen groter en uitgebreider dan in de thuissituatie. Een huisvisite is daarmee echt voorbehouden aan ALLEEN ernstig zieke patienten. Patiënten die dus te ziek zijn om vervoerd te worden.

 

De huisarts legt geen kraamvisite meer af? Waarom is dat?
Een geboorte is vaak een leuke en spannende gebeurtenis. Een kraambezoek is leuk en natuurlijk ook attent. Deze vond meestal plaats in de eerste week na de bevalling waarin ook de kraamhulp en verloskundige hun controles doen. In het kader van bezuinigingen en uitbreiding van ons takenpakket, is besloten deze kraamvisites niet meer standaard uit te voeren. Alleen bij gecompliceerde bevallingen kan het nodig zijn dat de dokter nog bij u langs komt. Wij sturen een kaartje met daarop onze felicitaties en gegevens alsmede ook de mogelijkheid aan te geven, wel of geen gebruik te willen maken van een huisbezoek. In dat geval komen wij natuurlijk graag bij u langs.

 

Ik zou graag een spiraal willen laten plaatsen, kan dat in deze praktijk?
Ja, dat kan. Het plaatsen of verwijderen van een Mirena-spiraal kan zowel bij ons in de praktijk als in het ziekenhuis plaatsvinden. Bij ons in de praktijk werken twee vrouwelijke huisartsen en één mannelijke huisarts met ervaring in het plaatsen van een spiraaltje. Afhankelijk van uw voorkeur kunt u ook na de plaatsing de controle bij ons in de praktijk (speculumonderzoek) of in het ziekenhuis (echo) plaats laten vinden. Het plaatsen van een spiraaltje door de huisarts valt onder reguliere huisartsenzorg, de spiraal zelf dient u bij de apotheek te betalen. Als u vragen heeft hierover, neemt u dan contact op met de assistente.

 

Ik heb geen klachten, maar ik zou me graag willen laten testen op een SOA, kan dat?
Ja, dat kan. Via de assistente kun je elke dag terecht voor SOA-onderzoek. Door het inleveren van urine of bloedonderzoek, kunt u een uitgebreid SOA onderzoek laten doen. Informeert u bij de assistente naar de kosten van het laboratorium onderzoek. Als u wel klachten heeft (onregelmatig vaginaal bloedverlies, vaginaal bloedverlies tijdens of na het vrijen, andere afscheiding, pijn bij het plassen, jeuk, blaasjes of bultjes, twijfel), maakt u dan een afspraak op het spreekuur bij de huisarts.

 

Ik moet binnenkort mijn rijbewijs verlengen, kan dat in deze praktijk?
Rijbewijskeuringen kunt aanvragen bij uw huisarts dokter Scholten. De kosten bedragen € 50,=. Voor meer informatie klik
hier.

 

Ik wil graag aan de pil? Kan dat zonder recept?
Als u voor het eerst aan de pil zou willen, zal er altijd eerst een kort gesprekje plaats vinden met de huisarts. De huisarts kan nagaan of de pil voorgeschreven kan worden. Er zijn namelijk een aantal situaties waarin het niet verstandig is de pil te gebruiken. Een kort gesrpekje op het spreekuur is voldoende. Nadat  u de pil heeft uitgeprobeerd, kunt u de pil via de assistente of apotheek opnieuw bijbestellen. De huisarts blijft echter op de hoogte van uw medicatiebestellingen via de apotheker.

 

Ik wil graag meer weten over het Sûnenz zelf of de activiteiten? Waar kan ik informatie vinden?

U kunt zowel het centrum bezoeken op de Burg. Wuitewegn 140 – B als online : www.sunenz.nl.

 

Ik kreeg een rekening voor mijn verbandmiddelen en er was sprake van een eigen bijdrage? Waarom is dat?

Sinds 2012 is de vergoeding van sommige verbandmiddelen door alle zorgverzekeraars gewijzigd. In sommige gevallen is daarom een eigen bijdrage noodzakelijk geworden.