NHG-accreditatie 2019

Januari 2019: We zijn voor onze vierde NHG-accreditatie geslaagd! Leuk om hierbij te vermelden, dat we speciale complimenten hebben ontvangen over ons laagdrempelige systeem om praktijkverbeteringen door te voeren en ons beleid om alle patiënten in principe zelf terug te bellen voor uitslagen.

 

Wat houdt een NHG-accreditatie eigenlijk precies in?

 

Onafhankelijk

De NHG-praktijkaccreditering is een onafhankelijke accrediteringsorganisatie, die praktijken van huisartsen en verloskundigen toetst op kwaliteit van praktijkvoering en geleverde zorg. De mening van de patiënt wordt daarin nadrukkelijk betrokken.

 

Kwaliteitsverbetering

De deelnemende praktijken werken op basis van aantoonbare verbetering van de kwaliteit van de zorg. Dit doen ze met de NPA-verbeteringsmethodiek. Problemen worden hierbij door het hele team aangepakt met concrete verbeterplannen.

 

Geen keurslijf

Om accreditering te verdienen worden praktijken niet in een keurslijf van regels en protocollen gedwongen. Integendeel, accreditering sluit juist aan op de werkwijze van de betreffende praktijk. Wanneer de praktijk voldoet aan de gestelde voorwaarden, wordt voor drie jaar de praktijkaccreditering verleend. Een NPA-accrediteur houdt jaarlijks de vinger aan de pols om na te gaan of de verbeteringen zijn uitgevoerd en of er nog aan de voorwaarden wordt voldaan.

 

Transparantie

Het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering zorgt voor transparantie en maakt aan alle patiënten/cliënten, zorgverzekeraars, hulpverleners en overheid zichtbaar, dat de geaccrediteerde praktijk niet alleen voldoet aan landelijk vastgestelde normen, maar ook gericht werkt aan kwaliteitsverbetering.