Het laatste nieuws van onze praktijk:

 

juli 2022

Teken hier de petitie op www.petities.nl

‘ iedereen een huisarts’ 

 

Wij

Huisartsen, praktijkmedewerkers en patiënten.

 

constateren

  • Door overloop vanuit andere zorgsectoren en het sociaal domein staat de huisartsenzorg al langer onder grote druk.
  • Huisartsen en medewerkersgaan zitten aan of gaan al over de grens van hun kunnen.
  • Toename van taken leidt tot huisvestingsproblemen.
  • Wachttijden bij huisarts leidt tot drukte in de ANW-zorg (avond nacht weekend)
  • Complexere problemen vergen per patient een grotere tijdsinvestering.
  • Nieuwe plannen voor de zorg met de bijbehorende financiële middelen worden nu gemaakt.

 

en verzoeken

  • Concrete stappen in de plannen te verwerken waarmee de druk op de huisartsenzorg op de korte en langere termijn wordt verlicht.
  • Concrete en afdwingbare afspraken te maken, zodat huisartsen meer tijd voor de patiënten krijgen. 
  • Vooralsnog geen taken erbij.
  • Duidelijke afspraken over de beschikbaarheid van andere zorgverleners en het sociaal domein te maken, zodat patiënten na verwijzing van de huisarts ook daar tijdig geholpen kunnen worden.

 

 

 

september 2021

Stagiare Silke de Haan

Silke zal t/m december stage bij ons lopen voor haar opleiding tot doktersassistente. We wensen Silke veel succes en werkplezier toe bij onze praktijk!

 

juli 2021

Dokter Balkema op de dinsdagen
Vanaf 1 juli 2021 zal dokter Elzelyne Balkema op de dinsdagen waarnemen voor huisartsenpraktijk Eikesingel. Dokter Balkema is al langere tijd werkzaam op de woensdagen en donderdagen voor huisartsenpraktijk Sûnenz.

 

juni 2021

Aaltsje Alma heeft haar stage bij onze praktijk succesvol afgerond en is inmiddels gediplomeerd doktersassistente. Aaltsje zal de komende maanden bij ons werkzaam zijn in de vakantie periode.

 

november 2020

Hulpmiddelen voor Diabetes, Incontinentie, Stoma,  Wond en Medische voeding kunt u OOK in 2021 blijven bestellen bij uw eigen Pharmium apotheek.   U hoeft dus niet naar een andere leverancier over te stappen en u kunt bij uw gebruikelijke apotheek  blijven bestellen, alleen nu via de webiste www.hulpmiddelenapotheek.nl
 

Bij vragen kunt u contact opnemen met uw apotheek:

per mail: klantenservice@hulpmiddelenapotheek.nl
Telefonisch: 085 – 086 28 59

Of via het contactformulier op www.hulpmiddelenapotheek.nl

 

oktober 2020

Nieuwe collega

Iris Dral is afgestudeerd voor de opleiding doktersassistente en werkt nu als doktersassistente voor onze praktijk. We wensen Iris veel succes en werkplezier.

 

april 2020

Hierbij willen we u informeren dat mevrouw T. Benjamins stopt als waarnemend huisarts bij praktijk Sûnenz.

Wij willen haar hartelijk danken voor haar inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren. 

Uiteraard zullen wij de continuïteit van de patiëntenzorg voor u waarborgen.

 

Het kan zijn dat u naast uw huisarts Valentijn door huisarts  Scholten van huisartsenpraktijk Eikesingel of door een waarnemend huisarts te woord wordt gestaan of antwoorden op uw vragen krijgt.  

Indien u een bericht wilt sturen naar dokter Benjamins, dan kan dat via admin@huisartsensunenz.nl  

 

Wij wensen u veel sterkte in deze onzekere tijd en willen benadrukken dat u ons altijd kunt bellen voor medische vragen of een luisterend oor. 

 

Met warme groet, 

Medewerkers huisartsenpraktijk Sûnenz/Eikesingel 

 

december 2019

Monica Eekhout geslaagd
Monica is geslaagd voor haar opleiding POH aan de hogeschool VIAA te Zwolle.
Gefeliciteerd!
Monica zal waarnemen voor Annanda tijdens haar zwangerschapsverlof en zal zich daarna vooral met de ouderenzorg bezighouden.

 

november 2019

Praktijkondersteuner Huisarts op het gebied van jeugd
Inge van der Walle is per november bij onze praktijk gestart.

Meer informatie over Inge en de zorgvraag waarvoor u bij haar terecht kunt, vindt u hier.

 

juni 2019

Veilig mailen

In het kader van de AVG maken wij gebruik van VEILIG MAILEN als er sprake is van persoonsgegevens in de mail die wij u sturen. 
U ontvangt dan een bericht van 
no-reply@zm.kpnzorg.nl met als onderwerp:

Welkom! Uitnodiging tot veilige conversatie
U wordt gevraagd 1-malig een wachtwoord aan te maken.

Dit is dus geen phishing mail.