Praktijkondersteuner GGZ

Marrit Noordhoff-Bok
verpleegkundige POH-GGZ (psychiatrisch verpleegkundige)

 

email: marrit.noordhof@ggzfriesland.nl

 

Wat is een POH-GGZ (Praktijk ondersteuner geestelijke gezondheidszorg)?

Zij en de huisarts werken nauw samen om mensen met psychische klachten te begeleiden. Een POH GGZ werkt altijd voor en onder de verantwoordelijkheid van de huisarts.

 

U kunt snel en laagdrempelig bij Marrit terecht voor professionele ondersteuning en behandeling van psychische klachten. Afhankelijk van de zwaarte kan zij u behandelen of doorverwijzen naar een specialist. 

 

Hoe kunt u een afspraak maken?

Nadat u bij de huisarts bent geweest, kunt u zich laten doorverwijzen naar Marrit.

 

Kosten

Als ingeschreven patient bij ons in de praktijk zijn er dus GEEN kosten verbonden aan een bezoek of consult aan Marrit.

Deze zorg valt namelijk volledig binnen de huisartsenzorg en wordt daarmee volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.    
Ook uw eigen risico blijft gespaard.

 

Annuleren van een afspraak

U kunt tot 1 uur van tevoren een afspraak afzeggen of verplaatsen. Bij herhaaldelijk (te laat) afzeggen van een afspraak wordt 45 euro per consult in rekening gebracht. (klik hier voor de praktijkvoorwaarden).

 

Ik help u graag.