Griep- en pneumokokkenprik 2023

 

Indien u in aanmerking komt voor de griep en/of pneumokokken vaccinatie, ontvangt u begin oktober een oproep met datum en tijdstip.

Indien u de oproep per mail wilt ontvangen, kunt u dit kenbaar maken via vaccinatie@huisartsensunenz.nl
De prikdata dit jaar zijn: dinsdagmiddag 31 oktober en dinsdagmiddag 7 november.

Personen met een geboortejaar van 1-1-1957 t/m 31-12-1960 (63 t/m 66 jaar) worden dit jaar uitgenodigd voor de pneumokokkenvaccinatie op dinsdag 31 oktober.  Informatie over de pneumokokkenvaccinatie vindt u hier. 

Wanneer u denkt wel in aanmerking te komen (Voor de griepprik: leeftijd 60 jaar en ouder of op grond van medische indicatie) maar geen brief heeft ontvangen:
Neemt u contact op via vaccinatie@huisartsensunenz.nl 

 

Vaccinatie op eigen verzoek:

 

Griepprik eigen verzoek:
Patiënten zonder indicatie, kunnen op eigen verzoek toch gevaccineerd worden. U kunt de assistente tot 1 december bellen voor een afspraak.

Voor de griepprik brengen wij € 20 in rekening en kunt u contant afrekenen bij de assistente.

Pneumokokkenprik eigen verzoek:
In 2023 worden patiënten tussen 63 t/m 66 jaar (met een geboortejaar van 1-1-1957 t/m 31-12-1960) of met medische indicatie opgeroepen.
 

 

Meer informatie over de griep- en pneumokokkenprik vindt u op de site van het RIVM. 

 

Wat is griep?

Een griepprik werkt alleen tegen de echte griep (influenza), dus niet tegen verkoudheid. Wanneer u allergisch bent voor kippeneiwit mag u GEEN griepprik hebben.

 

Voor wie is de griepprik?

De griepprik is voor mensen die extra risico lopen om ernstig ziek te worden door de griep. Zij kunnen bijvoorbeeld een ernstige longontsteking krijgen of uitdrogen. Als u tot een risicogroep behoort, krijgt u het advies om elk jaar de griepprik te halen. Wij roepen deze patienten op advies van de overheid elk jaar weer op. De riscogroep bestaat uit:

  • mensen van 60 jaar en ouder                                                                  
  • mensen met een hart- of vaatziekte (bv. CVA, angina pectoris, hartfalen of -infarct, ritmestoornissen en hartkleplijden)
  • mensen met een longziekte (bv. astma, chronische bronchitis of COPD)
  • mensen met diabetes mellitus of
  • mensen met een nierziekte (dit geldt niet voor mensen met nierstenen): dialyse of nierinsufficientie
  • mensen met verminderde weerstand (HIV-geinfecteerden, recente beenmergtranstransplantatie, leukemie, of het gebruik van cytostatica en/of bestralingen)

Werkt u in de zorg en heeft u direct contact met mensen uit de risicogroepen? Dan krijgt u ook het advies om WEL de griepprik te nemen. De kans is dan kleiner dat u het griepvirus op patiënten overdraagt. Informeer bij uw werkgever hoe u de griepprik kunt krijgen en of deze vergoed wordt.

Jaarlijks worden de indicaties door het RIVM uitgebreid.

 

Waarom een griepprik?

Bij mensen die een griepprik hebben gehad, is de kans dat ze griep (influenza) krijgen veel kleiner. Als u ondanks de griepprik toch de griep krijgt, wordt u daar meestal veel minder ernstig ziek van.

 

Heeft de griepprik nadelen?

Als u allergisch bent voor kippeneiwit, kunt u een allergische reactie krijgen op de griepprik. U mag de griepprik dan niet hebben.  Als u koorts heeft moet u de griepprik even uitstellen. Verkoudheid is geen reden om de griepprik uit te stellen. Na de griepprik kunt u gedurende een dag een gevoelige arm hebben. U kunt van de griepprik zelf geen griep krijgen. De griepprik beschermt niet tegen verkoudheid.

 

Zwangerschap / borstvoeding:

Voor zover bekend kan de influenzavaccinatie zonder gevaar gegeven worden tijdens de zwangerschap in het 2e en 3e trimester (dus niet in de 1e drie maanden) en bij borstvoeding.

 

Kinderen:

Kinderen in de leeftijd van 6 maanden tot 9 jaar die nog nooit een griepvaccinatie hebben gehad dienen 2 keer een heel vaccin te krijgen met een tussenpose van 4 weken.  Indien uw kind een oproep ontvangt voor de griepvaccinatie: neemt u contact op met de assistente zodat een afspraak op een spreekuur kan worden gemaakt.