Tijdens de kerstvakantie (week 52 en week 1) is er voor beide praktijken 1 huisarts aanwezig voor dringende zaken. 
De afspraken bij de assistentes en POH Somatiek gaan wel gewoon door. 

 

In geval van vakantie wordt er tijdens kantooruren voor spoedeisende zaken waargenomen door:

 


Huisartsenpraktijk Sûnenz (Burg. Wuiteweg 140-B) tel: 530 450

 

De website-applicaties (zoals herhaalrecepten en/of e-mailconsulten) zijn in deze periode niet in gebruik.

 

 Voor spoedeisende zaken buiten kantooruren belt u met:

de huisartsenpost “Dokterswacht Friesland“: tel. 0900 – 112 7 112