Avondspreekuur:

Het avondspreekuur vindt wisselend op dinsdag- en woensdagavond op afspraak.

Tijdens de schoolvakanties is er geen avondspreekuur.

 

In geval van vakantie wordt er tijdens kantooruren voor spoedeisende zaken waargenomen door:

 


Huisartsenpraktijk Sûnenz (Burg. Wuiteweg 140-B) tel: 530 450

 

De website-applicaties (zoals herhaalrecepten en/of e-mailconsulten) zijn in deze periode niet in gebruik.

 

Voor spoedeisende zaken buiten kantooruren belt u met:

de huisartsenpost “Dokterswacht Friesland“: tel. 0900 – 112 7 112